Loading Events
 • This event has passed.
header_450x1000_shamanic_sexual_wisdom

18-21 May 2017 at Kärlingesund Retreat Center

Shamanic Sexual Wisdom

~ Return to Innocence – course 1~

with Åsa Kullberg

Shamanic Sexual Wisdom is ceremonial process to reconnect, deepen and remember the sacredness and naturalness of who you are as a sexual, sensual human being. Shamanic Sexual Wisdom teachings are based in shamanic traditions which integrate spirituality and sexuality as an integral part of life.The knowledge offered in these workshops presents an alternative and wise approach to sexuality, as well as some beautiful ways to bring new understanding, openness and healing to our sexual selves.

The teachings, exercises and ceremonies are designed to empower your relationships, deepen the connection with your body and release your sexual potential.

 

“Imagine that sex is natural, sacred and beautiful”
the Grandmother elders encourage us.

 

In Shamanic Sexual Wisdom – part 1, Return to Innocence

the focus is to heal yourself as a sexual being. The program includes:

 • The human as a multidimensional being and the luminous egg cocoon.
 • Opening your heart to your sexual energy to reach higher levels of orgasm
 • Sexuality for soul evolution
 • Exploring the Lovers Masks – different lover personas through which your naturalness can express and unfold itself

 

More Information


 

Welcome to Quodoushka – Shamanic Sexual Wisdom

 

18-21 May 2017 på Kärlingesund Retreatcenter

Shamansk Sexuell Visdom

~ Kurs 1 – Return to Innocence ~

med Åsa Kullberg

Shamansk Sexuell Visdom är en ceremoniell process för att återkoppla till sexualiteten som något heligt och naturligt. Den lär oss att fördjupa kontakten med oss själva som sexuella och sensuella varelser. Shamansk Sexuell Visdom hämtar inspiration från amerikanska shamanska traditioner och integrerar andlighet och sexualitet som en del av livet.

 

Kurserna introducerar en alternativ och intelligent inställning till sexualitet och underbara sätt att utveckla ny förståelse, öppenhet och helande av vår sexuella individ.
Lärorna, övningarna och ceremonierna är utformade för att stärka dina relationer, fördjupa kontakten med din kropp och frigöra din sexuella potential.

Quodoushka – Utbildningen omfattar flera kurser.

 

Föreställ dig att sex är naturligt, heligt och vackert…
…Så låter uppmaningen från gammelmödrarna

 

Shamanic Sexual Wisdom, kurs 1 – Return to Innocence

Den första kursen handlar om att läka sig själv som sexuell varelse och innehåller:

Människan som en lysande multidimensionell varelse
Att öppna hjärtat för den sexuella energin och nå högre nivåer av orgasm
Sexualitet för själens utveckling
Utforska Kärlekens förklädnader – kärlekens karaktärer som du kan uttrycka och utvecklas igenom.

Mer information


 • För både singlar och par
 • Ladda ner broschyr om kursen! Shamansk Sexuell Visdom
 • För mer information och anmälan kontakta Åsa Kullberg
  Epost: dearmoring@gmail.com
  Mobil: 0707 – 77 57 79

Välkommen till Quodoushka – Shamansk Sexuell Visdom på Ängsbacka!

Åsa Kullberg


Åsa has been an apprentice to the Sweet Medicine Sundance Path and under the guidance of the Elder Thunder Strikes in spiritual sexuality for 27 years. She founded the Rainbow Dragon Lodge – a school for ceremonial alchemy and sexual education and brought the Shamanic Body Dearmoring to Sweden 1996. She is a yoga teacher and practitioner of Kashmiri Shaivism.

“The role of every woman is to birth the God in every man.”

Website: http://www.asakullberg.com

Price & Booking


Shamanic Sexual Wisdom with Åsa Kullberg
18-21 May 2016

Course fee

 • Private: 2 900 SEK
 • Companies: 3 625 SEK incl. VAT

Food & lodging

 • Part in double room 2 000 SEK
 • Single room 2 685 SEK

 

Booking

Registration and Information

Åsa Kullberg +46 70 777 57 79

Email: dearmoring@gmail.com

Booking and payment information